Privacybeleid

Wil je je aanmelden voor de 'Week van de Stenen Winkel' of informatie ontvangen? We vragen je in dat geval om een aantal gegevens. We gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. In dit privacybeleid lees je hoe we dit doen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.


WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee jij te identificeren bent. Te denken valt aan je naam, adres, woonplaats, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer. Indien jij de website van de 'Week van de Stenen Winkel' bezoekt, informatie aanvraagt of je aanmeldt voor de 'Week van de Stenen Winkel', verschaf jij persoonsgegevens. In dit Privacybeleid vind je terug wat we precies doen met jouw persoonsgegevens.


WAARVOOR WORDEN JE GEGEVENS GEBRUIKT?

Afhankelijk van wat je precies doet op de website van de 'Week van de Stenen Winkel', gebruiken we je gegevens op verschillende manieren.

Bij het bekijken van de website van de 'Week van de Stenen Winkel'
De website van de 'Week van de Stenen Winkel' maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat in een browser wordt geplaatst en waarmee informatie wordt verzameld over instellingen, bezochte webpagina's en aangeklikte onderdelen op websites. We gebruiken cookies om het gedrag van bezoekers van de website te kunnen analyseren. Gegevens die via cookies worden verzameld, worden enkel anoniem gebruikt. We maken daarbij gebruik van Google Analytics-cookies (ten bate van statistieken van de website) en de tracking pixel van Facebook. Voor de cookies van Google Analytics is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, waarbij IP-adressen geanonimiseerd worden verwerkt en het verdere delen van gegevens is uitgezet. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Daarnaast kunnen gegevens van jouw bezoek aan de website gebruikt worden voor Custom Audience targeting via Facebook. Je bezoekgegevens kunnen daarmee worden gekoppeld aan een specifieke Facebook-campagne. Het kan dus zijn dat jij door het bezoeken van een specifieke webpagina bepaalde advertenties ziet op Facebook. Indien je dit niet op prijs stelt, geef dan geen akkoord voor de cookies op de website.


Bij het deelnemen aan de 'Week van de Stenen WInkel'
Wanneer jij jezelf aanmeldt voor de 'Week van de Stenen Winkel' en persoonsgegevens doorgeeft, kan het zijn dat de 'Week van de Stenen Winkel' je telefonisch, per post of e-mail informeert over de activiteiten, diensten, producten en promotionele acties van de 'Week van de Stenen Winkel'. De 'Week van de Stenen Winkel' gebruikt e-mailadressen tevens voor Custom Audience targeting via Facebook. Dit gebeurt door e-mailadressen te uploaden in een advertentietool van Facebook. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebook-campagne. Het kan dus zijn dat jij bepaalde advertenties van de 'Week van de Stenen Winkel' ziet op Facebook omdat je je e-mailadres hebt achtergelaten. Indien je geen (digitale) brieven of nieuwsbrieven meer wil ontvangen, of geen deel wil uitmaken van een Custom Audience advertising tool, dan kan je dit op ieder moment aangeven via het e-mailadres info@deweekvandestenenwinkel.com. In het geval je e-mails ontvangt die je niet op prijs stelt
: onderaan iedere e-mail vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je uit te schrijven.

Bij het opnemen van contact via e-mail of het contactformulier
Neem je contact op met de 'Week van de Stenen Winkel' via e-mail of via een contactformulier? Dan worden de gegevens die je doorgeeft via je e-mail of het formulier opgeslagen op de e-mailserver van de 'Week van de Stenen Winkel'. Het kan zijn dat de 'Week van de Stenen Winkel' je telefonisch, per post of e-mail informeert over activiteiten, diensten, producten en promotionele acties. Informatie die je doorgeeft wordt niet gedeeld met derden en je wordt na het versturen van een e-mail of contactformulier niet automatisch ingeschreven voor overige e-mailcommunicatie.


BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die jij aan ons toevertrouwt. Zo zorgen we ervoor dat jouw gegevens op een beveiligde server worden bewaard en hebben slechts geautoriseerde personen toegang tot jouw gegevens. Daarnaast bewaren we jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Wel kunnen persoonsgegevens eventueel langer worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden. We treffen de nodige voorzieningen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend voor dit specifieke doel worden gebruikt.


VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE PARTIJEN

De 'Week van de Stenen Winkel' wordt georganiseerd door Kooplust (www.kooplust.com). Kooplust maakt gebruik van software van derden om jouw aanvraag te behandelen en gegevens te verwerken. Zo maakt Kooplust bijvoorbeeld gebruik van een nieuwsbriefsysteem om e-mails namens de 'Week van de Stenen Winkel' te verzenden. Behalve vanuit de samenwerking met deze verwerkers en andere partijen die zijn genoemd in dit Privacybeleid, verstrekt Kooplust jouw gegevens nooit aan derde partijen.


JOUW RECHTEN

Indien jij een overzicht wenst van de persoonsgegevens die we over jou verwerken, kan je een verzoek tot inzage samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs sturen naar info@deweekvandestenenwinkel.com. Indien jouw gegevens niet blijken te kloppen of als jij anderszins bezwaren hebt tegen het verwerken van jou betreffende persoonsgegevens, kan je de 'Week van de Stenen Winkel' verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Indien je niet langer wenst dat jouw persoonsgegevens  voor marketingdoeleinden worden gebruikt, kan je dit kenbaar maken door hiertoe een verzoek te sturen aan het mailadres info@deweekvandestenenwinkel.com.


WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

De 'Week van de Stenen Winkel' behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Je wordt verzocht dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat jij op de hoogte bent van wijzigingen.